1: Đăng ký tài khoản

2: Upload thông tin kết quả đo từ app

3:Lựa chọn kiểu dáng, mẫu vải, xem giá và thời gian giao hàng

4: Ra quyết định đặt hàng ( submit)

5:Chuyển khoản đặt cọc

6: Giao nhận